Skip to content

Is Gymladder ook geschikt voor het speciaal onderwijs?

Ja! Gebruikers van Gymlader hebben niet alleen volledige vrijheid in de keuze van de te volgen vaardigheden, maar kunnen ook zelf de criteria voor alle vaardigheden bepalen. Hierdoor is Gymladder compleet aanpasbaar aan de wensen van de docent en de mogelijkheden van de leerlingen. Meer weten?
Neem contact met ons op.

You cannot use comments here, because comments are disabled for this page/post. Please enable page/post comment in settings.