Skip to content

Hoe werken de Gymladder-kaartjes

De Gymladder-kaartjes worden gebruikt om het niveau van de leerlingen te registreren. De kaartjes hebben een specifieke QR-code die door het systeem is gekoppeld aan een bepaalde leerling.
Bij het scannen moet je als docent eerst een niveau-kaartje scannen en vervolgens de leerling-kaartjes. Als je dan een volgend niveau-kaartje scant, komen de volgende leerlingen automatisch in dat niveau.
Tijdens het scannen zie je in beeld welke leerlingen je in welk niveau hebt gescand en kan je aangeven als je klaar bent om op te slaan. Het is dan nog mogelijk om eventuele opmerkingen en/of een foto toe te voegen.

You cannot use comments here, because comments are disabled for this page/post. Please enable page/post comment in settings.