Skip to content

Hoeveel tijd kost Gymladder in de les?

De leerlingen zijn tijdens de les erg weinig tijd kwijt aan Gymladder; ze pakken hun eigen kaartje en hangen deze bij het behaalde niveau. Dit kost nog geen 5 seconden.
Aan het einde van de les scant de docent het whiteboard met alle kaartjes. Dit duurt ongeveer een halve minuut.

You cannot use comments here, because comments are disabled for this page/post. Please enable page/post comment in settings.