Skip to content

Kunnen kinderen zichzelf wel beoordelen?

Het blijkt dat kinderen de neiging hebben zichzelf wat te overschatten. Uit het onderzoek, dat ik heb uitgevoerd in het kader van mijn master Sport- en Beweeginnovatie, naar het zelfoordeel van basisschoolleerlingen in het bewegingsonderwijs blijkt dat er een sterk verband is tussen het oordeel van de docent en het oordeel van de leerling. Geconcludeerd kan worden dat ondanks de overschatting de gegevens van de zelfbeoordeling goed gebruikt kunnen worden door de docent.

Wil je meer weten over de nauwkeurigheid van het zelfbeoordelen en/of mijn onderzoek lees dan hier mijn artikel.

You cannot use comments here, because comments are disabled for this page/post. Please enable page/post comment in settings.