Skip to content

Voor wie is Gymladder bedoeld?

Gymladder is ontwikkeld voor iedereen die bewegingsonderwijs geeft. Maar ook buiten het onderwijs zou je Gymladder kunnen inzetten. Eigenlijk in elke situatie waar je het leerproces inzichtelijk wilt maken, de beoordeling een bijdrage wilt laten hebben in het leerproces en leerlingen wilt betrekken in het leerproces.

You cannot use comments here, because comments are disabled for this page/post. Please enable page/post comment in settings.