Skip to content

Wat zijn de voordelen van zelfbeoordeling?

Voor leerlingen van alle leeftijden geldt dat zelfbeoordeling het leren verbetert, het de leerlingen het gevoel geeft dat ze controle hebben over hun beoordeling, het de autonomie ontwikkelt, de kwaliteit van het werk verbetert en zorgt voor een beter begrip. Zelfbeoordeling betrekt leerlingen in het denken over de kwaliteit van hun eigen werk in plaats van te vertrouwen op de docent als enige bron van evaluatie. Uit onderzoek blijkt dat zelfbeoordeling de schoolresultaten en het leren van de leerlingen verbetert. Ook bevordert zelfevaluatie de motivatie.

Ander onderzoek beschrijft studieprestaties als een product van doelen en inzet. Bij zelfbeoordeling observeren, beoordelen en waarderen leerlingen hun bereikte niveau. Deze perceptie draagt bij aan hun verwachting dat ze soortgelijke taken in de toekomst ook succesvol kunnen uitvoeren. Deze verwachting heeft invloed op de doelen en de inzet van de leerlingen. Leerlingen die verwachten dat ze succesvol zullen zijn, stellen hogere doelen voor zichzelf en blijven doorzetten bij moeilijkheden.
Als zelfbeoordeling wordt ingezet in het bewegingsonderwijs valt daarom te verwachten dat de leerlingen een hogere vaardigheid weten te halen.

Meer weten over zelfbeoordeling in het bewegingsonderwijs? Klik hier.

You cannot use comments here, because comments are disabled for this page/post. Please enable page/post comment in settings.